Chuyên mục: Giới thiệu   Giới thiệu chung  

Sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn thương hiệu Sứ mệnh, giá trị cốt lõi và tầm nhìn thương hiệu..

* Sứ mệnh: TAXUCO luôn luôn đổi mới, luôn luôn học hỏi, lắng nghe, trao đổi, tích luỹ và lớn mạnh cùng đất nư­ớc.