Chuyên mục: Giới thiệu   Lịch sử công ty  

Lịch sử phát triển của Công ty Lịch sử phát triển của Công ty..

Công ty cổ phần Tân Xuyên được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Tân Xuyên thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng tháng 12 - 2004. Từ đó Công ty mang thương hiệu TAXUCO.